ACID SORBIC - C6H8O2 - CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TM GROW