ACID CITRIC-C6H8O7 - CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TM GROW